Winter

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet uitzichtloos,
zolang er sneeuw ligt 
is het nooit volledig duister, nee, 
er is de klaarte van een soort geloof 
dat het nooit helemaal donker wordt. 
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck
uit: Zolang er sneeuw ligt. 
Brugge: Orion. 1975