Klein budget

Minimaal bedrag
Ook met een minimaal bedrag kunt u door mij een uitvaart laten verzorgen. Met veel creativiteit en aandacht is een passende uitvaart realiseerbaar met een klein budget. Door bewust om te gaan met de noodzakelijke kosten houden we het totaalbedrag binnen het beschikbare budget. Het gaat om de persoonlijke invulling. Mijn aannametarief kan worden aangepast op de gewerkte uren. In goed overleg kunnen we de taken verdelen. 

Morele verplichting
Het is uw morele verplichting om er voor te zorgen dat uw eigen uitvaart of die van een familielid betaald kan worden. Daarvoor kunt u een verzekering afsluiten of een bedrag opzij zetten. Een uitvaartverzekering ontlast uw nabestaanden. Het geeft een rustig gevoel dat de rekening van de uitvaartkosten betaald kan worden. 

Wilt u een overlijden melden?
Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.