Natuurbegraafplaats in Zwolle

Heeft u het gelezen in de krant of op internet? Dat er plannen zijn voor een natuurbegraafplaats in Zwolle.
In onze regio is er nog niet één.
De vraag naar natuurbegraafplaatsen neemt steeds meer toe. De stijgende lijn in het aantal crematies heeft vaak te maken met dat ouders de kinderen niet willen belasten met het onderhouden van het graf. Bij een natuurbegraafplaats is dat niet van toepassing. Het graf gaat weer op in de natuur en het grafrecht is voor onbepaalde tijd. Daardoor hebben de nabestaanden ook geen onkosten meer. 

Koesteren van de natuur
In de mooie omgeving, nabij de vecht, zijn Kranenburg en Bergklooster prachtige parken met bijzondere natuur. Op de nieuw aan te leggen natuurbegraafplaats zal de natuur zijn gang mogen gaan. Er wordt natuur toegevoegd, want het huidige maisveld wordt op den duur een wandelpark. Zo vormt het een aandeel in de groene vinger van Zwolle.

Steun het plan
Gaat uw voorkeur ook uit naar een natuurbegraafplaats in plaats van een tweede crematorium?
Dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar steun@zwolsenatuurbegraafplaats.nl
Uw steun telt mee.

Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen dan kunt u hier meer lezen.